یکم صبر کنید غذام اماده میشه

یکم صبر کنید غذام اماده میشه

یکم صبر میکنم تا غذام اماده شه مامانی با این غذایی که من نیمه شب برات درست کردم انگشتاتو هم میخوری(علی فقط یه چادر وعروسک کم داره تا بازیش کامل بشه)مامانیهای عزیز این بازی علی تا ساعت 3شب ادامه داشت منم که تنهابودم اخه شوهری شیفت شب بود دیگه سحری خوردم وساعت 4 باعلی خوابیدیم و برای نماز صبح هم به لطف گل پسرخواب افتادم علی هم تا الان که ساعت یازده هنوز خوابه
تاریخ : 31 تیر 1392 - 15:08 | توسط : غزل | بازدید : 976 | موضوع : فتو بلاگ | 27 نظر

علی واشپزی در نیمه شب

علی واشپزی در نیمه شب

پسرا هم میتونن خاله بازی کنن!علی مشغول درست کردن غذا
تاریخ : 31 تیر 1392 - 15:05 | توسط : غزل | بازدید : 839 | موضوع : فتو بلاگ | 3 نظر

ساعت گویای شب بیداری علی

ساعت گویای شب بیداری علی

اینم مدرکش
تاریخ : 31 تیر 1392 - 15:03 | توسط : غزل | بازدید : 551 | موضوع : فتو بلاگ |

بازیهای شبانه

بازیهای شبانه

ساعت 2شبه علی اقا تازه شروع به بازی میکنن
تاریخ : 31 تیر 1392 - 15:00 | توسط : غزل | بازدید : 590 | موضوع : فتو بلاگ |

علی ومامان اریشگر

علی ومامان اریشگر

گل پسر اخر زورم به سر شما نیم وجبی نرسید وخودم دست بکار شدم وفقط تونستم دور سرت رو مرتب کنم چون از بس تکون خوردی دیگه از شونه افتادم و بیخیال بقیه موهات شدم.نمیدونم مامانی فقط شما از مو کوتاه کردن میترسی یا همه ی بچه ها اینطورین.....
تاریخ : 29 تیر 1392 - 03:28 | توسط : غزل | بازدید : 831 | موضوع : فتو بلاگ | 17 نظر

علی وقتی ارومه

علی وقتی ارومه


تاریخ : 29 تیر 1392 - 03:08 | توسط : غزل | بازدید : 668 | موضوع : فتو بلاگ | 2 نظر

علی توفکر اینه دوباره فردا چی بخره

علی توفکر اینه دوباره فردا چی بخره


تاریخ : 27 تیر 1392 - 03:52 | توسط : غزل | بازدید : 782 | موضوع : فتو بلاگ | 9 نظر

علی شمشیر جادویی خریده

علی شمشیر جادویی خریده

اگه به من بود حالا که لجبازی میکنی وگوش حرف مامان نمیکنی حالا حالاها چیزی واست نمیخریدم ولی امان از دست این باباها که اینقدر بچه هاشونو لوس بار میارن
تاریخ : 27 تیر 1392 - 03:48 | توسط : غزل | بازدید : 818 | موضوع : فتو بلاگ | 4 نظر

اشتی با مامان بعد از قهر 30ثانیه ای

اشتی با مامان بعد از قهر 30ثانیه ای

اینم از قهر واشتی های دیشب علی واسه ارایشگاه نرفتن
تاریخ : 27 تیر 1392 - 03:44 | توسط : غزل | بازدید : 1019 | موضوع : فتو بلاگ | یک نظر